Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
правила надання фінансових послуг
захист прав споживачів фінансових послуг
органи управління
 -  архів
контактна інформація
звітність та аудит за 2020 рік
звітність та аудит за 2019 рік
звітність та аудит за 2018 рік
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
 

Склад органів  управління кредитної спілки «Кредитсталь» з 22.05.2019р.

Спостережна рада кредитної спілки «Кредитсталь»

Чеботок Олег В’ячеславович – голова Спостережної ради

Максимук Василій Григорович - заступник  голови Спостережної ради

Слесарчук Валентина Євгенівна  - секретар  Спостережної ради

Василенко Владислав Олександрович  - член Спостережної ради

Дорошенко Юрій Володимирович – член Спостережної ради         

 

Ревізійна комісія кредитної спілки «Кредитсталь»

 

Жихарєва Ольга Анатоліївна – голова Ревізійної комісії

Гребцова Олена Вікторівна – заступник голови Ревізійної комісії

Верхотурова Наталя Михайлівна – секретар Ревізійної комісії

 

Правління кредитної спілки «Кредитсталь»

 

Бородіна Юлія Юріївна – голова правління

Павлова Ліна Анатоліївна – член правління

Філіпенко Оксана Іванівна– член правління

 

Кредитний комітет кредитної спілки «Кредитсталь»

 

Свіженко Олена Володимирівна – голова кредитного комітету

Семівол Галина Василівна – заступник голови кредитного комітету

Павлова Ліна Анатоліївна – член кредитного комітету

Філіпенко Оксана Іванівна – член кредитного комітету

Бородіна Юлія Юріївна – член кредитного комітету Органи управління кредитної спілки
Органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління. Рішенням загальних зборів членів кредитної спілки можуть бути створені й інші органи управління.

Загальні збори членів кредитної спілки
Вищим органом управління кредитної спілки є загальні збори її членів. Загальні збори членів кредитної спілки можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них представлено не менш як 50 відсотків членів кредитної спілки особисто або за дорученням іншим членам кредитної спілки. Голосування на загальних зборах відбувається за принципом - один член кредитної спілки, присутній на зборах, має один голос. Загальні збори членів кредитної спілки скликаються спостережною радою у строки, передбачені статутом кредитної спілки, але не рідше ніж один раз на рік.

Спостережна рада кредитної спілки
 Спостережна рада представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами. Спостережна рада кредитної спілки підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки і в межах компетенції, визначеної цим Законом та статутом кредитної спілки, контролює і регулює діяльність правління та кредитного комітету.

Правління кредитної спілки
 Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із спілкою. 

Кредитний комітет
 Кредитний комітет  
кредитної спілки є спеціальним органом, відповідальним за організацію кредитної діяльності кредитної спілки.
 
 Ревізійна комісія
 Контроль за фінансово-господарською діяльністю кредитної спілки здійснює Ревізійна комісія.


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України